Valstybės lūkesčiai Valstybinių miškų urėdijai

Miško darbų rangovų asociacijai vadovaus Audrius Radvilavičius
4 rugsėjo, 2020
Miškininkai kviečia
17 rugsėjo, 2020

Aplinkos ministerija atnaujino ankstesnį, 2018 m., raštą Valstybinių miškų urėdijai (VMU) dėl valstybės siekiamų tikslų ir lūkesčių šiai valstybės įmonei.

Šis raštas turėtų tapti pagrindu nustatant VMU ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos tikslus, formuojant finansines ir nefinansines priemones jiems įgyvendinti. Jis taip pat nubrėžia Aplinkos ministerijos ir VMU bendradarbiavimo gaires.

Raštas atnaujintas atsižvelgus į VMU pastarųjų dvejų metų veiklos rezultatus, įvertinus visuomenės lūkesčius ir siekiant labiau suderinti valstybinių miškų ekonomines, ekologines ir socialines funkcijas. Jame pabrėžiama, kad VMU turi siekti balanso tarp ekonominės grąžos valstybei ir ekologinių bei socialinių valstybinių miškų funkcijų ir kad pelnas iš ūkinės komercinės veiklos nėra svarbiausias tikslas. Be to, daug dėmesio skiriama įmonės veiklos vidaus procesų optimizavimui, skaidrumo ir korupcijos prevencijos didinimui.

Aplinkos ministerija tikisi, kaip sakoma šiame rašte, kad VMU, įvykdžiusi konsolidavimo procesus, vystysis kaip moderni, profesionali, ekonomiškai stipri ir socialiai atsakinga įmonė, kurios veikla vykdoma pagal aukščiausius viešumo ir skaidrumo standartus, o įdiegtos pažangiausios technologijos sudarys sąlygas tausoti ir racionaliai naudoti patikėtą valdyti valstybės turtą.

http://miskininkas.eu/wp-admin/post-new.php