Vėl prisikelsiu!

Bepilotės skraidyklės padeda fiksuoti pernykštės žolės gaisrus ir padegėjus
8 balandžio, 2020
Klaipėdos krašto ir Didžiosios Lietuvos miškininkų santykiai
10 balandžio, 2020

Vėl prisikelsiu!

Dabartinė Londono šv. Pauliaus katedra stovi 1666 m. sudegusios senosios katedros vietoje. Šią katedrą suprojektavo Christopheris Wrenas. Jos statyba užtruko beveik 35 metus. Pasakojama, kad pradedant naujo pastato statybą, architektas apžiūrinėjo griuvėsius ir atsitiktinai pakėlė vieną apdegusią plytą. Jį labai nustebino įrašas joje: „Vėl prisikelsiu”.

Jėzaus mokiniai, pamatę nukryžiuotą savo mokytoją, pajuto mirties dvelksmą, juos užgulė vienatvė, sukaustė baimė, užliejo liūdesys, apėmė neviltis. Mes taip pat išgyvename akimirkų, kai dangus virš mūsų tarsi užsiveria, pasijuntame viena koja stovį kape. Bet Jėzaus pažadas nugalėti mirtį ir tamsą sugrąžina gyvybę į mūsų kasdienybę, o Jo pažado išsipildymas per šv. Velykas leidžia pajusti, kas yra tikra meilė: jaučiamės priimti, mums atleidžiama, mūsų širdys atsiveria artimui, sugrįžta viltis.

Tegul Viešpats Jėzus savo Prisikėlimo Jėga paliečia viską, kas mumyse yra mirę, ir vėl sugrąžina į gyvenimą ne tik sudegusias katedras. Tegul Jo Prisikėlimo šviesa apšviečia visą pasaulį, išvydama mirties šešėlius ir padeda kupiniems vilties žygiuoti į besiartinančią Jo Karalystę.

Kybartų  Eucharistinio  Išganytojo  bažnyčios  klebonas Vaidotas Labašauskas

Nuotrauka Bronislovo Ambrozo