Zarasų kraštą praturtins tūkstančiai ąžuoliukų

13 balandžio, 2017
LMSA XX Generalinės Asamblėjos REZOLIUCIJA
13 balandžio, 2017
Urėdijų reforma – ant politinių svarstyklių
18 balandžio, 2017
 
Miškais, ežerais ir kitomis gausiomis gamtos gėrybėmis apdovanotą Zarasų kraštą šiemet praturtins tūkstančiai ąžuoliukų. Vien Zarasų miškų urėdija jų planuoja pasodinti apie 23 tūkst. vienetų. Tiesa, urėdijos valdomuose plotuose vyrauja eglynai ir pušynai, kuriuos paįvairina beržai, juodalksniai bei kiti medžiai, o masyvų, kuriuose vyrautų ąžuolas, yra labai mažai. Urėdija šių girių galiūnų valdas kasmet gausina – kas žino, galbūt po šimtmečių šį kraštą garsins daugiau Stelmužės ąžuolo brolių.

  Zarasų miškų urėdijos istorija artėja prie šimtmečio. 1920 m. Zarasuose buvo įsteigta Ežerėnų  (vėliau – Zarasų) urėdija. Pagal 1934 m. duomenis, Lietuvos miškingumas tesiekė 16 proc., o Zarasų apskrities – vos 14 proc. Dabar Lietuvos miškingumo vidurkis – 33,3 proc., o Zarasų urėdijos teritorijos – 37,2 proc. Šie skaičiai liudija didžiulį miškininkų įnašą šio regiono gamtai ir žmonėms.  

Šiemet urėdija ketina atželdyti 88 ha miško ir kirtaviečių, iš jų  ąžuolynais – 7 ha, taip pat įveisti 16 ha naujų miškų. Visus sodinukus, išskyrus ąžuoliukus, urėdija išaugina savame Dusetų girininkijos medelyne.  

„Miškams atkurti pakanka savų sodinukų, perkame tik ąžuoliukus. Šiemet sudarėme sutartį su Radviliškio miškų urėdija  ir daugiau nei dvi dešimtis tūkstančių ąžuoliukų iš Radviliškio atsivešime balandžio pabaigoje. Šiuos medelius perkame, nes urėdijos teritorijoje neturime sėklinės bazės objektų, medynų, iš kurių būtų galima rinkti giles.Tad  turime pirkti arba giles, arba sodmenis. Beje, dėl gilių apskritai būna problemiškų nederliaus metų. Tiesa,  pernai mes jų įsigijome ir pasėjome savo medelyne, bet ąžuoliukų sodinukus į žaliuosius plotus galėsime persodinti tik po 1–2 metų“, – aiškina Zarasų miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Antanas Maldauskas.

  Dusetų medelynas atkurtas apie 1985 m., o iki esamų pajėgumų išplėstas 2009 m. Bendras medelyno plotas – 21,1 ha, iš jo dirbamas – 16,6 ha, laistomas – 13,4 ha. Didesnių investicijų į sodmenų išauginimo technologijas per pastaruosius keletą metų nebuvo atlikta. Iš esmės viskas auginama lauke ir laikinai plėvele dengiamuose šiltnamiuose, o sodinukai prieš pikavimą, jei to reikia, laikinai sandėliuojami šaldytuve. Tad medelyno ateitis jau nulemta – jis nepatenka į perspektyviųjų ir liekančių tolimesniam optimizavimui bei modernizavimui sąrašą, vadinasi, palaipsniui bus uždarytas. Anot A. Maldausko, tuomet sodmenys bus įsigyjami pagal viešojo pirkimo sąlygas ir sudaromos ilgalaikės sutartys greičiausiai su  arčiausiai esančiais perspektyviais medelynais. Vienas iš tokių galimų partnerių  – gana didelis Rokiškio urėdijos medelynas.  

Šiais metais Zarasų urėdija dar pati parduos nemažą kiekį išaugintų sodmenų. Pagal iš anksto sudarytas sutartis vietos ir aplinkinių rajonų gyventojams numatoma parduoti: paprastosios eglės – 77 tūkst., karpotojo beržo – 44  tūkst., juodalksnio – 8,5 tūkst. vienetų sodinukų.  

Miškasodyje – daugiau nei šimtas talkininkų  

Didysis miškasodis Zarasų krašte paprastai prasideda kiek vėliau nei kituose Lietuvos regionuose. Šiemet orai leido darbus pradėti balandžio pradžioje – pradėta kasti sodmenis iš medelyno ir vežti į girininkijas, kur rangovai jau galėjo sodinti mišką. Paprastai miškasodis trunka apie 3–4 savaites ir jei  jo nesutrikdo pavasarinės gamtos negandos, baigiamas iki gegužės pirmosios pusės.

Visus darbus miške Zarasų urėdijoje, iš jų  ir miško sodinimą, vykdo trys rangovų įmonės, kurios miškasodžiui pasitelkia apie 100–120 talkininkų.

  „Rangovai yra vietinės įmonės, kurios įdarbina ir vietos žmones. Jos aptarnauja urėdiją jau daug metų, nuolat laimi miškų priežiūros darbų konkursus – nuo sodinimo iki kirtimo. Keturias girininkijas  aptarnauja viena įmonė, o kitos dvi – po vieną  girininkiją. Visus darbus, kurie reikalauja didesnių išteklių, vykdo rangovai, o smulkius, pavyzdžiui, skruzdėlynų aptvėrimo ir pan., atliekame savo jėgomis“,– apie miškų tvarkymą kalba urėdijos vyriausiasis miškininkas.  

Šiuo metu Zarasų miškų urėdijoje dirba 66 darbuotojai.  

Kaip ir pernai, Nacionalinę miško sodinimo šventę, skatinančią piliečių ir bendruomenių socialinį aktyvumą bei įprasminančią garsaus gamtininko, prof. Tado Ivanausko veiklos tęstinumą, Zarasų miškų urėdija organizavo Gražutės miške. Joje dalyvavo beveik pusšimtis Lietuvos skautų, Vyčio kuopos savanorių, urėdijos darbuotojų ir rangovų šeimų narių – 1,2 ha plote buvo želdoma kirtavietė pušies ir beržo sodmenimis, o po to talkos pasistiprinta kareiviška koše, įteiktos atminimo dovanėlės.

  Angelė Adomaitienė