Žiemos puokštė–KMAIK 2023

Tarptautinis seminaras-diskusija „Miško medžių selekcija, genetiniai ištekliai, jų apsauga ir naudojimas“
26 spalio, 2023
Miško medžių selekcija, genetiniai ištekliai, jų apsauga ir naudojimas – tarptautiniame seminare
8 lapkričio, 2023

DĖL NACIONALINĖS FLORISTINIŲ DARBŲ  PARODOS – KONKURSO

„Žiemos puokštė–KMAIK 2023“

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija  kviečia š. m. gruodžio 7 d. 10.00 val. Jūsų 5-8 klasių ir 9-12 klasių gimnazijų moksleivius bei profesinių mokyklų moksleivius dalyvauti nacionalinėje „Žiemos puokštė-KMAIK 2023“ parodoje – konkurse. Konkurso temos 

A grupei – Kalėdinė dekoracija tema ,,Sniego gniūžtė”,

B grupei – Kalėdinis vainikas tema ,,Šventės sūkury”,

C grupei – Šventinė dekoracija interjerui tema ,,Ilgo vakaro tylai”.

Tuo pačiu metu kviečiame į kolegijoje vyksiančią Atvirų durų dieną. Pažintinės ekskursijos metu bus atvertos durys į gamtos pažinimo  ir įdomiosios inžinerijos auditorijas, pasakojama apie čia vykdomas studijų programas ir studijų galimybes, dalyvausite paskaitose bei praktiniuose užsiėmimuose, pabendrausite su studentais bei dėstytojais.

Registracija į „Žiemos puokštė-KMAIK 2023“  iki 2023 m. gruodžio 04 d. elektroninė anketa https://forms.gle/VSenYqWUN4csayf39

į Atvirų durų dieną elektroniniu paštu – z.bazariene@kmaik.lt

PRIDEDAMA: Respublikinės parodos – konkurso nuostatai.

NACIONALINĖ FLORISTINIŲ DARBŲ  PARODOS-KONKURSO

,,Žiemos puokštė –KMAIK 2023 ”

NUOSTATAI

 1. PARODOS-KONKURSO DATA, VIETA, RENGĖJAI

1.1. Nacionalinė floristinių darbų paroda-konkursas ,,Žiemos puokštė – KMAIK 2023”

(toliau- paroda-konkursas) vyks   š. m. gruodžio mėn. 7 d. 10 val. Kauno miškų ir  aplinkos  inžinerijos kolegijoje (Liepų d. 1, Girionys, Kauno raj. LT 53101).

1.2. Parodą-konkursą rengia Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija tikslu:

 • ugdyti moksleivių kūrybiškumą, lavinti meninį skonį, skatinti saviraišką;
 • skleisti ekologinį švietimą;
 • plėsti mokytojų, mokinių ir jų tėvų, bendradarbiavimą;
 • suteikti galimybę pristatyti sukurtas kompozicijas, puoselėjančias švenčių tradicijas, visuomenei;
 • organizuoti tradicinę kasmetinę socialinę akciją, aplankant Petrašiūnų slaugos ligoninės pacientus, senelių namų „Auksinis amžius“, „ARTJUSTOS“ gyventojus  ir  šventinėmis parodos-konkurso dalyvių kompozicijomis papuošti  šių patalpų interjerus.

1.3. Registracija į parodą-konkursą pateikiama  iki š.m. gruodžio mėn. 4 d. Kauno miškų ir aplinkos  inžinerijos kolegijai elektroninių paštu: z.bazariene@kmaik.lt

1.4. Informacija apie parodą-konkursą teikiama: Žeta Bazarienė-parodos-konkurso kuratorė, tel. +370 688 02159, el. p-tas z.bazariene@kmaik.lt

 1. DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

2.1. Parodos- konkurso dalyviai skirstomi į grupes:

A – 5-8 klasių moksleiviai,

B – 9-12 klasių moksleiviai,

C – profesinių mokyklų moksleiviai iki 25 m. amžiaus.

2.2. Parodoje-konkurse vienai mokymo įstaigai gali pristatyti ne daugiai, kaip tris darbus kiekvienoje grupėje;

2.3. Konkursinį darbą gali atlikti ne daugiau, kaip du autoriai.

2.4. Dalyvavimas parodoje-konkurse nemokamas.

 1. PARODOS-KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

3.1. Paroda-konkursas susideda iš šių dalių: parodos, kurioje bus eksponuojami konkursiniai darbai Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos erdvėse, konkurso ir apdovanojimo. Konkursiniai darbai siunčiami paštu iki š.m. gruodžio mėn. 5 d., arba atvežami į kolegiją š.m. gruodžio 7 d. atvykstant į renginį.

3.2.Darbus parodai-konkursui teikia ir atsiima parodos-konkurso dalyviai. Pasibaigus parodai- konkursui eksponatai grąžinami po renginio parodos dalyviams, išskyrus nominuotus darbus, kuriuos ir toliau eksponuosime KMAIK erdvėse bei skirsime socialinei akcijai. Neatsiimti darbai nebus saugomi.

4.  REIKALAVIMAI TEIKIAMIEMS DARBAMS

4.1. Konkursiniai darbai:

A grupei-Kalėdinė dekoracija tema ,,Sniego gniūžtė”. Tai ne didesnė, nei 150 mm diametro rutulio formos tvari floristinė kompozicija, kurioje dominuoja augalinės medžiagos. Augalų komponavimo ir tvirtinimo būdai nereglamentuojami.

B grupei-Kalėdinis vainikas tema ,,Šventės sūkury”. Tai ant tvirto pagrindo sukomponuota tvari, ne didesnė  nei 300 mm apimties floristinė kompozicija stalui dekoruoti, kurioje dominuoja visžaliai augalai. Kompozicijos forma, augalų komponavimo, tvirtinimo būdai nereglamentuojami.

C grupei-Šventinė dekoracija interjerui tema ,,Ilgo vakaro tylai”. Tai 2-3 rūšių vazoninių augalų kompozicija skirta stalui, komodai, palangei dekoruoti. Dominuoja vazoniniai augalai. Privalumas- savo rankų darbo indas. Kompozicijos forma, augalų tvirtinimo būdas nereglamentuojami.

4.2. Konkursinis darbas turi būti paruoštas eksponavimui.

4.3. Jei dalyviui reikalingos specialios eksponavimo sąlygos, jos turi būti iš anksto aptartos ir suderintos su organizatoriais.

4.4. Prie parodai-konkursui pateikiamų kompozicijų privaloma, nepažeidžiant kompozicinės estetikos, prisegti nurodyto standarto autorinę kortelę (pateikiama 6.3. punkte). Be pritvirtintos kortelės darbai į parodą-konkursą nepriimami.

5.PARODOS-KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

Vertinami visų dalyvių  darbai atitinkantys parodos-konkurso nuostatus. Dalyvių darbus vertina parodos-konkurso organizatorių sudaryta vertinimo komisija ir parengia protokolą pagal vertinimo nuostatus ir skelbia KMAIK tinklalapyje su nuotraukomis.

5.1. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:

 • Idėja (originalumas, temos interpretacija, medžiagų parinkimas idėjai perteikti);
 • Kompozicija (forma, stilius, konstrukcija, pusiausvyra);
 • Meninė raiška (spalva, linijos, akcentas, niuansas);
 • Technika (augalų tvirtinimas, komponavimo būdas, medžiagų paruošimas ir gyvybingumo užtikrinimas, pagarba medžiagai, kompozicijos švarumas).

5.2.  Dalyviams bei jų mokytojams įteikiami parodos-konkurso dalyvio pažymėjimai, diplomai, rėmėjų įsteigti prizai.

Kiekvienos grupės darbai vertinami:

 • 1-oji vieta – vienas dalyvis,
 • 2-oji vieta – du dalyviai,
 • 3-ioji vieta- trys dalyviai,
 • Vilties prizas-vienas dalyvis,
 • Už originalius kompozicinius sprendimus-vienas dalyvis,
 • Už kalėdinės dvasios puoselėjimą-vienas dalyvis,
 • Rėmėjo įsteigtas prizas,
 • Vertinimo komisijos įsteigti papildomi prizai.

6.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Parodos-konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus atsirinkti, publikuoti, reprodukuoti savo nuožiūra. Darbų pristatymas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.

6.2. Skundų dėl nugalėtojų paskelbimo konkurso organizatoriai bei vertinimo komisija nepriima, nenagrinėja ir savo sprendimo nekeičia.

6.3. Eksponato autorinė kortelės pavyzdys. Išmatavimai 80×40 mm. Šriftas: Times New Roman, dydis 12.

Parodos-konkurso nuostatus parengė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos viešųjų ryšių vadovė, lektorė Žeta Bazarienė, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos lektorė Jolanta Malijonienė.