Žuvinto rezervato direkcija turi naują vadovą

Po liepos 1 d. miškai bus prižiūrimi „keturių akių“ kontrolės principu
1 liepos, 2021
„Auksinis ąžuolo lapas“ – už ypatingus nuopelnus Lietuvos miškams (Papildyta prof. Alberto Vasiliausko apdovanojimu)
1 liepos, 2021

Žuvinto rezervato direkcija turi naują vadovą

Nuo birželio 28 d. Žuvinto biosferos rezervato direkcijai vadovaus naujas direktorius – Paulius Čeponas. Pastaruoju metu jis dirbo Marijampolės savivaldybės administracijoje, yra baigęs Vilniaus universiteto Ekologijos ir aplinkotyros magistro studijas.

Naujajam vadovui – 36 metai, ilgą laiką jis dirbo Marijampolės savivaldybėje vyriausiuoju  ekologu, vėliau vadovavo tos pačios savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui. 

„Gamta ir aplinkosauga man niekada nebuvo svetimi dalykai, – pasakojo Paulius Čeponas. – Jau mokykloje domėjausi gamtos mokslais, biologija, chemija, todėl ir nusprendžiau studijuoti būtent gamtos mokslus universitete. Ekologo darbas savivaldoje – nuolatinis ryšio ir balanso ieškojimas tarp žmogaus veikos urbanizuotoje vietovėje ir kiek tai įmanoma – natūralios gamtos išsaugojimo.“

Dirbant ekologu Pauliui Čeponui teko daug prisidėti įgyvendinant savivaldybės teritorijų tvarkymo, planavimo projektus, organizuoti miesto priežiūros darbus, vykdyti administracines pareigas sprendžiant įvairias gyventojų, ūkio subjektų problemas ir t.t.

Žuvinto biosferos rezervato direkcija Pauliui Čeponui – naujas etapas, naujas iššūkis ir didžiulė atsakomybė administruojant šią itin svarbią saugomą teritoriją. 

Pasak naujojo direktoriaus, sukauptos žinios besimokant ir patirtis darbinėje veikloje leis įgyvendinti naujas idėjas organizuojant rezervato direkcijos darbą. Rezervato statusas ir tikslas – esamų natūralių vertybių išsaugojimas ir sunykusių atkūrimas. Gamtinių procesų reguliavimas ar keitimas – jau būtų žmogaus kišimasis į natūralią ekosistemą, todėl bendrąja prasme apie pasikeitimus kalbėti dar anksti, pirmiausia reikalinga atidžiai ir atsakingai susipažinti su esama situacija, o tik vėliau atlikus analizę priimti sprendimus dėl permainų, jei tokios bus reikalingos. Darbas direkcijoje įpareigos laikytis ekocentrinės pasaulėžiūros – gera tai, kas gera gamtai.

Žuvinto rezervatas – pirmoji Lietuvos saugoma teritorija. Tai pirmasis ir vienintelis biosferos rezervatas Lietuvoje, įrašytas į UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ pasaulinį biosferos rezervatų sąrašą. Žuvinto rezervatas taip pat įrašytas į Ramsaro konvencijos saugomų teritorijų sąrašą, jam suteiktas „Natura 2000“ teritorijos statusas. 

Rezervatas apima Žuvinto ir Amalvos pelkių kompleksus, į vakarus nuo Žuvinto esančius Buktos mišką ir Žaltyčio ežerą bei pelkes apie jį.

Žuvinto pelkė ir ežeras – unikali Lietuvos šlapynė. Čia – natūralios gamtos ir laukinių paukščių karalija. Seklus ežeras – viena svarbiausių vietų retųjų rūšių paukščiams, kitiems gyvūnams, grybams ir augalams, čia radusiems savo namus ar tūkstantiniams migruojančių sparnuočių pulkams. 

https://vstt.lrv.lt/lt/naujienos/zuvinto-rezervato-direkcija-turi-nauja-vadova