Punios šilui – papildomos apsaugos priemonės

8 rugpjūčio, 2019
Žalieji: atsisakymas atšaukti miškų kirtimo normos didinimą – signalas apie stambiųjų medienos pramonininkų protegavimą
8 rugpjūčio, 2019
Salantų regioninis parkas kadagynas
8 rugpjūčio, 2019

Punios šilui – papildomos apsaugos priemonės

Toliau nerimstant prieštaringoms visuomenės ir vietos bendruomenės aistroms dėl Punios šilo išsaugojimo bei jo rezervatinės zonos išplėtimo aplinkos ministras Kęstutis Mažeika trečiadienį, rugpjūčio 7 d., nustatė papildomas apsaugos priemones šiam vertingam gamtos kompleksui. Siekdamas geriau subalansuoti socialinius, aplinkosaugos ir kitus visuomenės lūkesčius dėl Punios šilo ir užtikrinant ten augančių vertingų miškų bei jų ekosistemų deramą apsaugą ministras pavedė Valstybinių miškų urėdijai (VMU) ir Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai imtis konkrečių su tuo susijusių priemonių, informavo Aplinkos ministerija (AM).

„Punios šilas yra unikalus ir išsiskiria didžiule verte, todėl ieškome subalansuotų sprendimų, kalbamės su ekspertais, vietos bendruomene, kaip geriausia apsaugoti šį mišką ir ypač vertingas paprastąsias pušis ir egles. Todėl Valstybinių miškų urėdijai buvo pavesta čia nevykdyti miško kirtimų, kol nebus surastas tinkamiausias šiai teritorijai apsaugos mechanizmas“, – teigia aplinkos ministras K. Mažeika.

VMU pavesta nevykdyti plynųjų sanitarinių miško kirtimų, detaliai išžvalgyti Punios šilo botaninio-zoologinio draustinio teritorijos miškus, o esant kenkėjų išplitimo rizikai numatyti tik būtinuosius atrankinius sanitarinius miško kirtimus. Urėdijai taip pat nurodyta nevykdyti Punios šilo botaninio-zoologinio draustinio teritorijoje vidinės miškotvarkos projekte suprojektuotų miško kirtimų, išskyrus jaunuolynų ugdymo kirtimus.

Punios šilo dalis (457 ha) šiuo metu jau turi gamtinio rezervato statusą, čia jau keliasdešimt metų nevykdoma jokia miškų ūkinė veikla, iš jų ir visi minėti kirtimai. Likusią Punios šilo dalį užima botaninis-zoologinis draustinis (2 246 ha), kuriame taip pat apribota miškų ūkinė veikla, neleidžiami pagrindiniai plynieji miško kirtimai.

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai pavesta iki šių metų gruodžio 1 d. peržiūrėti Punios šilo apsaugos tikslus. Kadangi visas Punios šilas yra sudėtinė Europos bendrijos ekologinio tinklo „Natura 2000“ dalis, todėl kaip ir kitoms šio tipo saugomoms teritorijoms pagal Buveinių direktyvos reikalavimus reikia nustatyti konkrečius apsaugos tikslus.

Aplinkos ministras tikina, kad naujuosius Punios šilo apsaugos tikslus numatoma patvirtinti dar šių metų pabaigoje. Pagal juos vėliau bus tikslinamas buvusios Alytaus miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektas numatant atitinkamas priemones, iš jų ir atsisakant kai kurių kirtimų. Tai padės įgyvendinti numatytas apsaugos užduotis ir kartu užtikrinti tinkamą ypač vertingų paprastosios pušies ir paprastosios eglės populiacijų genetinių išteklių apsaugą.

Aplinkos ministerijos tikinimu, visos šios priemonės leis tinkamai apsaugoti Punios šilo gamtines vertybes ir neišplečiant rezervato ribų, užtikrinti minėtų miško genetinių išteklių išsaugojimą, taip pat biologinės įvairovės apsaugą, kartu subalansuoti ir visuomenės lūkesčius dėl šio vertingo Lietuvos gamtos komplekso.

 Parengta pagal AM inf.