Draus plynus kirtimus draustinių ir rekreaciniuose miškuose (Papildyta)

21 spalio, 2018
Lietuva 21-ame amžiuje
18 spalio, 2018
2018 metų Lietuvos medis – Raudonės pilies liepa.
23 spalio, 2018

Draus plynus kirtimus draustinių ir rekreaciniuose miškuose (Papildyta)

Aplinkos ministro Kęstučio Navicko sudaryta darbo grupė pateikė išvadas dėl plynųjų kirtimų mažinimo valstybiniuose miškuose.

Darbo grupė siūlo drausti pagrindinius miško kirtimus draustinių ir rekreaciniuose miškuose (II miškų grupė). Šios grupės miškuose būtų leidžiami tik specialieji ir išskirtinio pavojaus atveju – sanitariniai miško kirtimai. Tokia tvarka bus pradėta įgyvendinti nuo š. m. lapkričio 1 d. 

Apsauginiuose miškuose (III miškų grupė) siūloma drausti plynuosius pagrindinius miško kirtimus, išskyrus tam tikrus atvejus būtinus miško atkūrimui.

Regioninių parkų valstybiniuose ūkinės paskirties (IV miškų grupė) miškuose darbo grupė siūlo sumažinti vykdomų plynųjų miško kirtimų plotą nuo 8 ha iki 3 ha. Visi miško kirtimai ir medienos ištraukimas iš jų būtų draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus labai pažeistų eglių,  kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus. Darbo grupė taip pat siūlo, kad paukščių apsaugai svarbiose teritorijose visi miško kirtimai ir medienos ištraukimas iš jų būtų draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus keletą retų atvejų dėl sanitarinių priežasčių ir sėklų ruošos.

Minėtos darbo grupės išvados parengtos, atsižvelgiant į Vyriausybės programos tikslus mažinti plynųjų kirtimų apimtį ir siekti, kad plynieji kirtimai būtų leidžiami tik ūkinės paskirties (IV  grupės) miškuose,  be to, vykdomi taip, kad būtų daroma kuo mažesnė žala žmonių gyvenamajai aplinkai, kraštovaizdžiui ir ekosistemoms.

Darbo grupė siūlo pradėti konsultacijas, kad tokie pat apribojimai būtų taikomi ir privačių miškų valdose, atitinkamai pakeičiant Miškų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas.

AM darbo grupės siūlymus neigiamai įvertino Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis. Anot jo, ministerijos sprendimas įvesti naujus apribojimus ūkinei veiklai valstybiniuose miškuose nuo lapkričio 1 d., taip pat planai nuo 2019 metų perkelti minėtus ribojimus į Miškų įstatymą bei taikyti ir  privatiems miškų savininkams yra ne kas kita, kaip valdančiųjų blaškymasis.

“ Vertiname tokius sprendimus kaip valdančiųjų blaškymąsi ir dar vieną žingsnį link draudimų valstybės, neįsigilinus į priimamų sprendimų pasekmes. Kiekvienas sprendimas turi savo kainą. Net jei šie siūlomi suvaržymai būtų taikomi tik valstybiniuose miškuose, jie yra nelogiški tvaraus ūkininkavimo ir valstybės interesų požiūriu. Sprendimai paskelbti skubotai, be jokio jų poveikio masto bei ekonominių ir gamtosauginių pasekmių įvertinimo. Aplinkos ministerijos bandymas pataikauti grupelei viešojoje erdvėje emocingą triukšmą keliančių “medžių gynėjų” bei už jų stovintiems irgi nesuveikė, nes pastarieji iškart puolė reikalauti dar radikalesnių draudimų ūkinei veiklai visuose miškuose”,- teigia A. Gaižutis.

Plynųjų kirtimų draudimo saugomose teritorijose bei visoje Labanoro girioje šalininkų nuomone, AM darbo grupės siūlymai kompromisiniai. Gamtininkas, „Labanoro klubo“ vadovas Andrejus Gaidamavičius išsakė tvirtesnę, atskirą poziciją. Jis siūlo “įtvirtinti principinę nuostatą, kad regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose nebūtų ūkinių miškų, kuriuose leidžiama daryti plynes, nes tokie kirtimai pridarė jau pakankamai žalos šioms saugomoms teritorijoms. Darbo grupė siūlo tik sumažinti plynų kirtimų plotą regioninių parkų ūkiniuose miškuose nuo 8 ha iki 3 ha. Be to, darbo grupė siūlo leisti gretimai kirsti 3 ha, kai iškirstame plote medeliai paauga tik iki vieno metro aukščio. Vadinasi, per keletą metų tos trijų hektarų plynės susilies į didesnes ir Labanore bus tas pats plynų kirtimų vaizdas, kaip ir dabar”.

Gamtininkas pažymi, kad didžioji dalis regioninių ir nacionalinių parkų kartu yra ir europinės svarbos saugomos teritorijos (NATURA 2000), dėl to turi būti laikomasi ES reikalavimo atlikti poveikio aplinkai įvertinimo procedūras prieš atliekant bet kokią ūkinę veiklą (taip pat ir kirtimus). Kadangi tokios procedūros Lietuvoje iki šiol nebuvo atliekamos, vadinasi šiuo metu vykdomi kirtimai NATURA 2000 teritorijose yra neteisėti. Jis siūlo tokią neteisėtą veiklą nutraukti.

Advokatas Saulius Dambrauskas jau pradėjo teisinį procesą dėl grupinio ieškinio prieš valstybę, kuriuo bus siekiama sustabdyti nelegalią veiklą NATURA 2000 teritorijose. Jis pateikė reikalavimus 42-ioms valstybės institucijoms (kurios potencialiai gali tapti atsakovais byloje), kurių neįvykdžius per 30 dienų bus pareikštas grupės ieškinys viešajam interesui ginti.

www. miskininkas.eu inf.