Gražiausius studijų metus KMAIK vainikavo iškilminga diplomų įteikimo šventė

3 liepos, 2019
Medis davė vardą vidurvasario mėnesiui
2 liepos, 2019
Didžiausioje šalies ežero saloje – išskirtinis parkas
4 liepos, 2019

Gražiausius studijų metus KMAIK  vainikavo iškilminga diplomų įteikimo šventė

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje ( KMAIK)  birželio 27-oji buvo ypatinga diena. Per ją iškilmingai įteikti diplomai daugiau nei pusantro šimto absolventų. Tai – ilgai laukta šventė visam kolegijos kolektyvui, žyminti ne tik mokslo metų bei įtemptų darbų pabaigą, bet  ir naujo kelio pradžią diplomuotiems įvairių sričių specialistams, o kolegijos darbuotojams – puikias, vėl gražiai užderėjusio derliaus vainikuotuves…

Netrūko šiltų sveikinimo kalbų, karštų rankų paspaudimų, absolventų ir jų artimųjų šypsenų, gėlių, fotoaparatų blyksčių… Džiaugėsi diplomais mūsų studentai, džiaugėmės į gyvenimą išleidę dar vieną KMAIK absolventų laidą ir mes – kolegijos administracija, dėstytojai.

Diplomantus, kolegijos darbuotojus ir svečius šia gražia proga sveikino KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis, Valstybinės miškų tarnybos direktorius, kolegijos Miško ūkio studijų programos baigiamųjų egzaminų komisijos pirmininkas dr. Albertas Kasperavičius, KMAIK Alumni klubo prezidentas, VMU Dubravos regioninio padalinio Karmėlavos girininkijos girininkas, Kauno rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Mačiulis, KMAIK Miškininkystės katedros vedėjas doc. dr. Vidmantas Verbyla, KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros vedėja Asta Doftartė,  KMAIK Hidrotechninės statybos katedros vedėja doc. dr. Ernesta Liniauskienė, KMAIK Nekilnojamojo turto kadastro katedros vedėja doc. dr. Edita Abalikštienė, kolegijos socialinio partnerio UAB „Grantukas“ savininkas, projekto „Žali sodai“ vadovas, kolegijos lektorius Tautvydas Gurskas, kolegijos socialinio partnerio AB „Lietuvos energijos gamyba“ Gamybos departamento pagalbinių įrenginių, statinių priežiūros grupės vadovas, kolegijos docentas dr. Ramūnas Gegužis, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos prezidentas, kolegijos docentas dr. Vilimantas Vaičiukynas.

Absolventų vardu padėkos žodį tarė Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybę įgijusi Justina Dailidėnaitė. Šventinę nuotaiką padėjo kurti LNK TV muzikinių projektų „Finalo ketvertas“, „Lietuvos balsas. Vaikai“, kitų įvairių muzikinių festivalių bei konkursų dalyvė ir laureatė, beje,  miškininko dukra Lukrecija Vasiliauskaitė.

Šiemet aukštojo mokslo diplomai įteikti 153 KMAIK absolventams. Pagal studijų programas absolventai pasiskirstė taip: Miško ūkis (Miškininkystė) – 54, Želdynų dizainas – 25, Sodininkystė – 5 (KMAIK  pirmoji laida!), Žemėtvarka – 38, Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai – 21, Hidrotechninė statyba – 10 absolventų. Šeši moksleiviai šiemet baigė KMAIK Profesinio mokymo skyrių, kuriems suteikta miško darbininko kvalifikacija.

Nuotraukos Andriaus Liuberto

www.kmaik.lt