Simonas Gentvilas: “Miškų ūkiui metai buvo geri, gamtoje iššūkių būta mažiau”

Gruodžio akimirkos
30 gruodžio, 2021
Edmundas Greimas: „Mėgstu imtis neišbandytų sričių…“
3 sausio, 2022

Simonas Gentvilas: “Miškų ūkiui metai buvo geri, gamtoje iššūkių būta mažiau”

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas teigia, kad 2021-ieji žmonėms buvo nelengvų iššūkių metai, o gamtoje iššūkių būta mažiau. Palyginti su praėjusiais metais, šiemet stabilizavosi miškų sanitarinė būklė, o gamta, gyvenusi sezoną be karantino medžioklės,  yra žymiai gausesnė kanopiniais gyvūnais. Šiemet išvengta ir stichinių klimato sąlygų, kurios reikšmingai būtų išbalansavę Lietuvos miškus.  

Ministro nuomone, miškų ūkiui metai buvo labai geri. Atsitiesus medienos kainoms, urėdijos pajamos artėja prie 200 mln. eurų per metus. Netrukus bus keičiama aukcionų tvarka, bet jau lapkritį matėme, kad visa nukirsta valstybinė mediena liko Lietuvoje. Suintensyvino veiklą ir privatūs miškų savininkai. Šildymo kainų šuolis lėmė ir miško kirtimo liekanų paklausą. 

Aplinkos ministerijos vadovas vardija ir padarytus  darbus. “Šiemet sparčiai plėtėme gamtinių buveinių apsaugą, „Natura 2000“ plotą padidinsime daugiau nei 2 tūkst. ha., penkis kartus plečiame Punios šilo rezervatą, steigiama daug naujų draustinių.  

Liepos 1 d. miškų kontrolę  iš Valstybinės miškų tarnybos (VMT) perėmė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD). Nuo sausio 1 d. palengvinama neetatinių inspektorių darbo tvarka. Be perteklinės biurokratijos ir ataskaitų nuo šiol bus galima imtis pilietinės aplinkosaugos.  

Politikų dėmesyje miškai buvo karšta tema pusmetį trunkančiame Miškų susitarime. Miškų, kaip klimato kaitos švelninimo priemonės ir sprendimo tikslai, numatyti birželį patvirtintoje Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje. Siekiant didesnės pridėtinės vertės iš nukirstos biomasės per metus stipriai pagerintas medinės statybos reglamentavimas, siekiant daugiau medienos išteklių panaudoti statybinių medžiagų gamyboje”. 

Kas laukia Naujaisiais metais? “Žvelgiant į 2022 metus jie bus gausūs politinių ir administracinių sprendimų. Gamta gyvena savo gyvenimą, ji mažiau prognozuojama nei žmonių sprendimai. Metus pradėsime Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direkcijų reorganizacija – pertvarkos metu iš beveik 30 parkų direkcijų liks keturios nacionalinių ir keturios regioninių parkų direkcijos. Trečdaliu pagausės prevencijos darbuotojų skaičius, kiekviename regione atsiras tinkamos kvalifikacijos architektai, ekologai, teisininkai, kas užtikrins tinkamą esamų ir papildomų funkcijų atlikimą. 

Seime esame sutarę nekeisti miškų teisės aktų be Nacionalinio miškų susitarimo, kurio finišas, manau, bus pasiektas iki pavasario.  Valstybinių miškų urėdija kartu su kitomis 16 valstybinių įmonių keis savo įstaigos statusą į akcinę bendrovę. Urėdija tai padarys 2024 m. sausį. Užbėgant už akių noriu garantuoti, kad tai padės tik užtikrinti geresnį įmonės valdymą. Visos socialinės funkcijos, darbuotojų garantijos išliks. Dėl to diskutuosime kitą rudenį, o artimiausio pusmečio tikslai – maksimaliai pagerinti apvaliosios medienos apskaitą ir optimizuoti girininkijų veiklą”,- vardija darbus  S. Gentvilas.  

Anot jo, 2022-ieji bus svarbūs ir įtvirtinant teisės aktuose sprendimus bei finansus dėl miškingumo ir saugomų teritorijų plėtros, taip pat dėl sąžiningo nuosavybės teisių kompensavimo, didesnės pridėtinės vertės bioekonomikoje ir medinėje statyboje.        

“Dėkoju visai miškininkų bendruomenei už nepailstamą darbą rūpinantis Lietuvos miškais. Tegul nauji 2022-ieji metai atneša harmoningų susitarimų, kurie padės mums visiems drauge rūpintis Lietuvos žaliuojančiomis giriomis”,- Naujųjų proga linki ministras.  

www.miskininkas.eu informacija