KMAIK kviečia rinktis su atsinaujinančia energetika susijusias studijas

21 gegužės, 2019
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų federacija atšventė 100-metį
20 gegužės, 2019
VMU pajamas ir pelną smukdo kritusios medienos kainos
21 gegužės, 2019

KMAIK kviečia rinktis su atsinaujinančia energetika susijusias studijas

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) savo ištakas skaičiuoja nuo 1927 m., kai Alytuje buvo įsteigta aukštesnioji miškininkystės mokykla. 1939 m. ši mokykla buvo perkelta į Vilnių, o 1963 m. – į Girionis (Kauno raj.). Sovietmečiu mokykla reorganizuota į miškų technikumą, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vėl tapo aukštesniąja miškų mokykla. 2002 m. mokykla reorganizuota į valstybinę aukštąją mokyklą, suteikiant jai Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos pavadinimą.

Šiuo metu kolegijoje vykdomos šešios paklausios žemės ūkio ir inžinerijos mokslų krypčių studijų programos:

Hidrotechninė statyba

Miškininkystė

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

Sodininkystė

Želdynų dizainas

Žemėtvarka

Visų išvardintų krypčių kvalifikuotų specialistų poreikis Lietuvos darbo rinkoje yra labai didelis, ypač trūksta aplinkos inžinerijos krypties specialistų.

Baigę aukštąsias studijas (trejų metų trukmės nuolatinės studijos arba ketverių metų trukmės ištęstinės studijos), kolegijos absolventai įgyja profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Po studijų absolventai gali dirbti valstybinėse bei privačiose įmonėse arba kurti nuosavą verslą. KMAIK studentai taip pat turi galimybę tęsti mokslus (po vienerių metų išlyginamųjų studijų) magistrantūroje Lietuvos bei užsienio universitetuose.

KMAIK taip pat veikia Profesinio mokymo skyrius, į kurį priimami moksleiviai baigę 10 arba 12 klasių – jiems suteikiamas vidurinis išsilavinimas ir kvalifikuoto miško darbuotojo arba dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo specialybė.

KMAIK bendradarbiavimas su daugeliu Lietuvos įmonių kolegijos studentams leidžia ne tik apsilankyti įvairiuose gamybiniuose objektuose, pamatyti atliekamus darbus, naujai įdiegtas ir diegiamas technologijas, bet ir pasitikrinti, pritaikyti įgytas teorines žinias ir praktinius gebėjimus mokomųjų bei profesinės veiklos praktikų metu.

Pagrindiniai studijų KMAIK privalumai:

  • Daug valstybės finansuojamų vietų
  • Daug praktikų – jos sudaro apie 30 proc. studijų laiko
  • Plati akademinė laisvė
  • Galimybė iki 1 metų studijuoti užsienio universitetuose
  • Moderni ir turtinga mokymo bazė
  • Patogus ir jaukus studentų miestelis gamtos apsuptyje
  • Šilta bendravimo atmosfera
  • Geros įsidarbinimo pagal specialybę galimybės

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija neabejinga globalioms aplinkosaugos problemoms, klimato kaitai, biologinės įvairovės nykimui, todėl tiek čia atliekamais taikomaisiais tyrimais, tiek studijų metu nuolatos siekiama prisidėti prie minėtų problemų sprendimo. Be gamtamokslinių studijų, KMAIK daug dėmesio skiriama atsinaujinančios energetikos studijoms, studentai mokomi racionalaus ir tausaus gamtos išteklių naudojimo principų.

Lietuvoje vienas svarbiausių atsinaujinančios energijos šaltinių – biomasė, kuri šiuo metu vis plačiau naudojama energijos gamybai, pamažu išstumia neekologišką iškastinį kurą. Mūsų miškuose sukauptas didžiulis biomasės potencialas, tačiau, siekiant tvaraus ir racionalaus miško naudojimo, biomasei gauti siūloma rinktis specialiai tam įveistas greitai augančių medžių, krūmų ar kitų energetinių augalų plantacijas. Įveisti, prižiūrėti ir naudoti tokias „energetines“ plantacijas reikia nemažai išmanymo, specialių žinių – tiek agronomijos, tiek miškininkystės, tiek ir ekonomikos.

Kolegijoje veikiančioje Miškininkystės studijų programoje galima rinktis plantacinio miško ūkio specializaciją, kur studentai įgyja žinių apie plantacinio ūkio įsteigimą, biomasei gauti auginamus energetinius augalus, jų auginimo, priežiūros ir išaugintos žaliavos nuėmimo technologijas, biomasės savybes ir „žaliosios“ energijos gamybos šalutinius produktus, biomasės panaudojimo galimybes bei ekonominę vertę. Šią specializaciją įgiję kolegijos absolventai kuria nuosavą verslą – steigia plantacinius ūkius, darbuojasi šalies miškų sektoriuje (tiek valstybiniame, tiek privačiame), užsiima medienos ar kitų rūšių biokuro ruošos ir tiekimo verslais, dirba žaliąją energiją gaminančiose įmonėse. Biomasės energetika turi didžiulį potencialą tiek mūsų šalyje, tiek ir visame pasaulyje, todėl, pasirinkus šią specialybę, laukia nemažai įdomių iššūkių, atsiveria plačios karjeros ir perspektyvaus nuosavo verslo plėtojimo galimybės.

Hidrotechninės statybos studijų programoje studentai gali rinktis atsinaujinančių išteklių energetikos specializaciją, kur jie įgyja bendrųjų ir inžinerinių žinių apie hidroenergetiką, bioenergetiką bei susipažįsta su saulės, vėjo, geoterminės energijos ištekliais ir jų panaudojimo galimybėmis. Studijų metu supažindinama su optimaliais energijos išgavimo bei panaudojimo būdais ir technologijomis, mokoma naudotis technologinėmis schemomis, vertinti energetikos įrenginių poveikį aplinkai, suteikiamos bendrosios aplinkosaugos žinios. Studentai išmoksta taikyti žinias projektuojant bei įrengiant atsinaujinančios energetikos įrenginius, užtikrinant pastarųjų efektyvumą, ilgaamžiškumą ir minimalų neigiamą poveikį aplinkai.

Baigę studijas, šią specializaciją įgiję KMAIK absolventai yra laukiami ir sėkmingai dirba įmonėse, užsiimančiose atsinaujinančios energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, statyba bei priežiūra, aplinkai draugiška energijos gamyba, įvairių energetikos, aplinkosaugos bei hidrotechninės statybos projektų įgyvendinimu tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuose.

Būtina paminėti, kad Hidrotechninė statyba yra unikali ir vienintelė Lietuvoje aplinkos inžinerijos šakos koleginių studijų programa, kurią baigus suteikiamas Aplinkos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, o tokių specialistų trūkumas šalies įmonėse vis labiau juntamas. Norėdami paskatinti abiturientus rinktis šią specialybę, įmonių vadovai žada palankias įdarbinimo sąlygas (neretai dar bestudijuojant), konkurencingus atlyginimus ir, žinoma, garbingą kvalifikuoto inžinieriaus statusą.

Kolegija yra šalyje pripažinta miškininkystės ir aplinkos inžinerijos mokslo ir studijų institucija, kurios veikla grindžiama efektyvia studijų, taikomųjų tyrimų ir verslo sąveika. Šiuo metu KMAIK bendruomenę sudaro beveik 110 darbuotojų ir apie 800 studentų. Jūs taip pat galite tapti šios bendruomenės dalimi!

Daugiau informacijos: www.kmaik.lt

Prašymai priimti studijuoti į KMAIK teikiami internetu, užsiregistravus LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt. Prašymus galima pateikti nuo 2019 m. birželio 1 d. iki liepos 22 d. 15 val. Kvietimai studijuoti bus paskelbti 2019 m. liepos 26 d. iki 12 val. Sutarčių pasirašymas kolegijoje vyks liepos 29-31 dienomis iki 17 val. Likus laisvų studijų vietų galima dalyvauti pagrindinio priėmimo II etape bei papildomame priėmime. Svarbiausias priėmimo datas rasite puslapyje: http://bakalauras.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-datos/