Medienos ruošos paslaugas VMU gali teikti ir pavieniai asmenys, ir stambios bendrovės

23 sausio, 2019
Byra VMU vadovų komanda – urėdiją paliko du pavaduotojai
21 sausio, 2019
Ekspedicijos “Nuo Baltijos iki Bengalijos” kelias atvedė pas Vilkaviškio garbės pilietį
23 sausio, 2019

Medienos ruošos paslaugas VMU gali teikti ir pavieniai asmenys, ir stambios bendrovės

Nuo šių metų sausio 1 d. Valstybinių miškų urėdijoje (VMU) pradėjus veikti 26 regioniniams padaliniams, suvienodintos medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygos visoje šalyje, o šias paslaugas urėdijai gali teikti ir smulkūs tiekėjai, ir stambios bendrovės, informavo VMU.

Iš viso 2019 m. VMU planuoja pagaminti 3,8 mln. kub. m žaliavinės medienos. Maždaug trečdalį medienos ruošos darbų įmonė atlieka savo jėgomis, o likusią dalį perka pagal Viešųjų pirkimų įstatymo tvarką. Keturiuose regioniniuose padaliniuose galioja iš anksčiau sudarytos medienos ruošos paslaugų sutartys, o 22 regioniniai padaliniai skelbė konkursus medienos ruošos paslaugoms pirkti. Dalyje regioninių padalinių buvo nupirkti ne visi reikalingų paslaugų kiekiai, todėl atnaujinus viešųjų pirkimų konkursų dokumentus, nauji viešųjų pirkimų konkursai bus skelbiami netrukus.

„Įsteigus vieną įmonę – Valstybinių miškų urėdiją, parengtos vienodos medienos ruošos darbų pirkimo sąlygos. Jos paruoštos taip, kad šias paslaugas galėtų lygiateisiškai teikti ir maži tiekėjai, net pavieniai asmenys, taip pat ir stambios bendrovės. Siekiama sudaryti galimybę rangovams specializuotis, atskiriant medienos ruošos paslaugų pirkimus nuo miškininkystės darbų pirkimų. Sudarytos ir kokybiškai vykdomos sutartys gali trukti iki 36 mėnesių, t. y. ilgiausias įstatymu leidžiamas sutarties terminas, kuris taip pat leis rangovams jaustis stabiliau ir geriau planuoti savo veiklą ir plėtrą“, – teigia VMU direktorius Marius Pulkauninkas.

Š. m. sausio 16 d. Girionyse vykusiame susitikime, kuriame dalyvavo Miško darbų rangovų asociacijos, šalies rangos įmonių atstovai, Seimo nariai Valius Ąžuolas ir Kęstutis Bacvinka bei VMU atstovai, aptartos visoje šalyje tiekėjams suvienodintos medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygos.

Po diskusijų nuspręsta atsisakyti iki šiol naudotų sutarties vykdymo garantijų. Naujai skelbiamuose pirkimuose numatytas rizikų valdymas per kitas sutarčių vykdymo kontrolės priemones.

„Pavyzdžiui, urėdija turės teisę, įspėjusi paslaugų teikėją prieš 30 dienų, vienašališkai nutraukti sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti iš paslaugų teikėjo sumokėti 5 proc. pradinės sutarties kainos dydžio baudą“, – aiškina VMU direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai Valdas Kaubrė.

Su rangovais sutartys bus sudaromos 12 mėnesių su galimybe pratęsti du kartus po 12 mėnesių.

Kiekvienas tiekėjas, įvertinęs savo gamybinius pajėgumus, gali teikti pasiūlymus pageidaujamoms darbų apimtis, kurių minimalus kiekis – 2000 kub. m. Vienas tiekėjas gali teikti pasiūlymus ne daugiau kaip 30 proc. medienos ruošos paslaugų apimties viename regioniniame padalinyje.

Iki 2018 m. pradžios buvusiose urėdijose buvo taikomas skirtingas perkamų medienos ruošos paslaugų grupavimas: 22 regioniniuose padaliniuose buvo nurodoma viso padalinio teritorija, 18 regioninių padalinių – atskiros girininkijos, o dviejuose padaliniuose taikytas mišrus grupavimas. Medienos ruošos ir miškų ūkinių darbų paslaugos 22 regioniniuose padaliniuose buvo perkamos kartu, 14 regioninių padalinių – atskirai, o likusiuose – mišriai.

Nuo šių metų pradžios 2019 metams medienos ruošos paslaugos perkamos atskirai nuo miško ūkinių darbų paslaugų, o tai leidžia efektyviau planuoti, vykdyti veiklą bei specializuotis. Paslaugų pirkimo vieta yra visa padalinio teritorija.

Prieš skelbiant informaciją apie rengiamus naujus viešųjų pirkimų konkursus, nustatomi ekonomiškai pagrįsti maksimalūs ir perkančiajai organizacijai priimtini miško kirtimo ir medienos ištraukimo darbų įkainiai. Tai bus skelbiama konkurso sąlygose.

Atsižvelgiant į metinio kirtimo fondo biržių priskyrimą kategorijoms bei pasirašytų sutarčių medienos ruošos darbams apimtis, sudaromas biržių krepšelis kiekvienai rangos įmonei. VMU sieks, kad visiems rangovams būtų taikomos sąžiningos sąlygos priskiriant konkrečias biržes.

Parengta pagal VMU inf.