Šiemet Žuvintas balsingesnis

Dėl žievėgraužio tipografo džiūstantys Punios šilo medynai tebekelia susirūpinimą
16 liepos, 2020
Neteisėtų miško kirtimo atvejų šiemet sumažėjo
21 liepos, 2020


Šiemet Žuvinte vandens paukščių trelių, šūkavimų, gagenimo yra gerokai daugiau nei ankstesniais metais, nes ši vasara daugeliui čia perinčių rūšių bus bene sėkmingiausia per pastarąjį dešimtmetį. Perinčių vandens paukščių apskaitos jau atliktos, jos leidžia pasakyti malonią žinią, jog pamažu atsikuria tipiškų ežero paukščių gausa. Ausuotieji kragai Žuvinte susuko 27 lizdus, juodosios žuvėdros net 135 – taip gausiai šios dvi rūšys neperėjo jau 30 metų, o 57 upinių žuvėdrų lizdai Žuvinto ežere iki šiol nebuvo aptikti nuo pat reguliarių apskaitų pradžios – 1966 metų. Ežere perėjo keliolika porų rudagalvių, didžiųjų ančių, pilkųjų gervių ir kelios dešimtys pilkųjų žąsų. Įdomiausia, kad dauguma šių paukščių sukrovė lizdus specialiai prižiūrimuose ežero plotuose. Šių metų pavasarį rezervato direkcija gavo specialią amfibiją vandens augalijai kirsti. Iki  lizdų sukimo meto išbandėme šią techniką nupjaudami vos keliolika arų senų švendrinių kinių. Rezultatai pasirodė esą labai puikūs. Visi rudagalviai kirai, absoliuti dauguma kragų ir žuvėdrų iš karto susikraustė į perėti tinkamus plotus. Dar daugiau: į ežerą perėti suskrido kelios poros šlapynių paukščių – raudonkojų tulikų, pempių. Šią vasarą pagal gamtotvarkos planą planuojama iškirsti net keletą hektarų švendrynų ir nendrynų. Tai labai svarbu atviresniems paukščių perėjimo plotams palaikyti ežere. Tokia praktika, ypač žiemą iškirsti ir išvežti sudžiuvusias nendres, švendrus Žuvinte buvo žinoma nuo senų laikų, bet vėliau užmiršta ir nenaudota. Turime unikalią galimybę ne tik išbandyti naują gamtotvarkos priemonę, bet ir pasidžiaugti jos rezultatais.

 Žuvinto biosferos rezervato direkcijos inf.