Sodina ir išgyvena dėl miškų likimo

1 balandžio, 2017
Miškininkų dėka Kuršių nerija poilsiautojams dovanos daugiau saulės
31 kovo, 2017
Kretingos miškų urėdijos gamtosaugos projektus Kuršių nerijoje padeda įgyvendinti ir ožkos
4 balandžio, 2017
 

Šalčininkų miškų urėdija atsodinti ir atkurti miškus planuoja iki gegužės pradžios, o pasiruošimas miškasodžiui prasidėjo kovo 30 dieną – buvo pradėti vežti sodinukai iš Kaišiadorių ir Valkininkų miškų urėdijų, nes šalčininkiečiai savo medelyno neturi. Tačiau šis pavasaris pietryčių Lietuvoje plytinčiai urėdijai – su didelio nerimo gaida: neaišku, kaip baigsis urėdijų reforma, kokiose rankose liks jų puoselėti miškai, ar bus įmanoma probleminiame rajone rasti darbo.

„Nerimaujame, kaip viskas baigsis. Aš pats baigiau miškininkystės mokslus ir magistrantūrą bei 16 metų pašvenčiau šiam darbui. Pradėjau nuo eigulio, kuriuo dirbau 8 metus. Dabar jau vaikštau po miškus, kuriuos sodinau ir išgyvenu dėl jų likimo. Mums labai aktualu, kaip reikės susirasti darbo vietą, nes regione jų mažai. Be to, mūsų urėdija vykdo visus įsipareigojimus, uždirba nemažai pelno, joje neblogas darbo užmokestis. Miškininkas – siauros specialybės žmogus ir Šalčininkų rajone jį perkvalifikuoti būtų sudėtinga“, – teigia Šalčininkų miškų urėdijos miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius Tadeušas Ulanovskis.

Anot jo, urėdijos kolektyvas palaiko miškininkų bendruomenės poziciją nevykdyti drastiškos reformos, o eiti evoliuciniu būdu, nes urėdija biudžetui duoda pelno, yra įdarbinti žmonės, juolab kad ir rangovai yra vietiniai. Jei bus įkurta viena valdymo įmonė, neaišku kaip bus vykdomi visi darbai. Urėdija siūlo ne naikinti, bet jungti ir stambinti dabartines urėdijas bei apie 25–30 jų leisti veikti savarankiškai.

Vienoje iš miškingiausių Lietuvoje Šalčininkų urėdijoje, kurios miškingumas siekia 49,5 proc., dirba 65 žmonės, be to, sezono darbams papildomai priimama dar apie 10 darbininkų. Vykdant drastišką reformą, greičiausiai su trečdaliu darbuotojų būtų atsisveikinta.

Šiemet Šalčininkų urėdija numato atsodinti 153,1 ha plotą, iš jo želdinimo būdu – 77,7 ha, mišraus atkūrimo būdu – 59 ha, žėlimu –16,4 ha. Iš viso ketinama pasodinti 558 tūkst. vnt. sodinukų.

„Šiemet daugiausia sodinsime spygliuočių, nes mūsų krašte vyrauja tokie medynai. Daugiausiai sodinsime eglės – 268,3 tūkst. sodinukų, pušies – 41,4 tūkst., kiek mažiau juodalksnio ir beržų. Urėdija savo jėgomis pasodins 66,72 tūkst. vnt. sodinukų, rangos būdu – 491,28 tūkst.

Visi rangovai yra vietiniai – iš Šalčininkų ir Vilniaus rajonų. Rangovų konkursą šiemet laimėjo penkios įmonės: „Špigulė“, „Investicijos ir technologijos“, „Renmista“, „Didžiosios Sielos“ ir „Forest LT“. Savo darbininkų kiekviena girininkija turi 2–3, kurie želdinimo metu užsiima sodinimu“,– darbus vardijo T. Ulanovskis.

Šalčininkų miškų urėdija balandžio 8 dieną visus miško bičiulius, gyventojus ir organizacijas kviečia į Nacionalinę miško sodinimo šventę 2017. Visuotinei talkai jau paruošta 1,6 ha ploto biržė Šalčininkėlių girininkijoje, kurioje bus sodinami eglės ir beržo sodinukai – iš viso apie 5 tūkst. medelių.

Už šventės organizavimą atsakingas T. Ulanovskis sako, kad jos eiga priklausys ir nuo susirinkusių žmonių. Pavyzdžiui, jei bus daug mokinių, jiems reikės parodyti mišką, daugiau apie jį papasakoti, be to, pasivaikščioti, pasinaudoti galimybe pabendrauti gamtoje bus malonu ir su kitais talkininkais. Juk tai visuotinė šventė, skelbianti ir tęsianti gražią pavasario tradiciją.

Angelė Adomaitienė