Su Nepriklausomybės diena!

16 vasario, 2019
Konferencija: Miškininkavimas ir visuomenės lūkesčiai
14 vasario, 2019
Buveinių apsauga – netinkama?
18 vasario, 2019

Su Nepriklausomybės diena!

Švenčiant šalies Nepriklausomybės dieną išlieka pavojus apgaudinėti save, kad tikrieji laisvės priešai yra tik išorėje. Tikroji laisvė visada susijusi su tikrosios savo tapatybės ir pašaukimo suvokimu. Negali vertinti visumos, kol savo laisvę išgyveni kaip melo kaukę, po kuria slepiasi  dviprasmybės, ydos ir kriticizmas. Nesusiaurinkime laisvės sąvokos ieškodami kaltų, nes mano gyvenimo niekas nenugyvens, ašpats priimu sprendimus ir esu už juos atsakingas ne tik prieš save ir tautą, bet ir prieš Aukščiausiąjį, kuris pašaukė mane  tikrai Laisvei.

Vaidotas Labašauskas,

Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios klebonas 

Nuotrauka Bronislovo Ambrozo