Tvarkomas Merkinės piliakalnis

Nedeginkite žolės
23 kovo, 2020
Patalpų karantinui skirtų miškininkai ir gamtos parkai
24 kovo, 2020

Pradėtas tvarkyti ir naujai pritaikomas lankymui turistų pamėgtas Merkinės piliakalnis, esantis Dzūkijos nacionaliniame parke. Atnaujinami informaciniai stendai, rodyklės, laiptai į piliakalnį bus kitoje kalno pusėje. Kad nuo regyklų atsivertų ne tik unikalioji Nemuno ir Merkio santaka, bet ir kitos panoramos, vykdomi kraštovaizdžio formavimo kirtimai. 

Prie Merkinės piliakalnio lankytojai sulauks originalesnių rekreacinės infrastuktūros sprendimų. Bus panaikinti buvę laiptai, tarsi „užtrauktukas“ perrėžę kalną. Laiptai atsiras kitoje piliakalnio pusėje. Numatyti konservavimo darbai: buvusių takų ir laiptų vietų užvelėnavimas, taip pat paviršinės erozijos židinių panaikinimas. 

Projekte numatyti tvarkomieji darbai: pėsčiųjų takai, terasuoti pėsčiųjų takai, mediniai laiptai, apžvalgos aikštelė. Naujai statomas pėsčiųjų tiltelis per Stangės upelį. Vietos bendruomenės renginių vietoje pietinėje pašlaitėje – įrengiama žaliatakio danga, ugniavietė, suoliukai. 

Prie Merkinės piliakalnio taip pat bus atnaujinamos informacinės rodyklės, įrengiamas originalus skaidrus stendas su piešiniu, vaizduojantis piliakalnio vaizdą istoriniu gyvavimo laikotarpiu. 

Jautriai suplanuoti  kraštovaizdžio formavimo kirtimai, išryškinant paveldo objekto vertingąsias savybes. Tad vykdomas nevertingų medžių ir krūmų kirtimas, žolinės dangos suformavimas, siekiant atverti užgožtas unikalaus paveldo objekto – Merkinės piliakalnio – dalis. 

Kadangi šis Dzūkijos nacionalinio parko lankytinas objektas pamėgtas lankytojų, planuojama skaičiuoti srautus, įrengiant lankytojų skaičiuotuvus.

Merkinės piliakalnis tvarkomas pagal projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų. Projekto vykdytojas  – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, partneris – Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija.  https://vstt.lrv.lt/lt/naujienos/tvarkomas-merkines-piliakalnis

https://vstt.lrv.lt/lt/naujienos/tvarkomas-merkines-piliakalnis