Agluonėnų seniūnijos bibliotekoje prof. R. Deltuvui įteikta 25-oji rašytojos Ievos Simonaitytės vardo premija

Mindaugas Preibys pavyzdinę miško valdą sudėliojo iš atskirų sklypų
17 liepos, 2021
Lietuviai – medžioklės ragų šaukinių konkurso „Augustavo girios aidas“ laureatai
19 liepos, 2021

Agluonėnų seniūnijos bibliotekoje prof. R. Deltuvui įteikta 25-oji rašytojos Ievos Simonaitytės vardo premija

Kaip jau skelbėme anksčiau, ši premija dar sausio mėnesį buvo skirta profesoriui Romualdui Deltuvui už knygą „Miško ūkis ir medžioklė Mažojoje Lietuvoje“, išleistą Klaipėdos universiteto leidykloje. Dėl pandemijos renginį autoriui pagerbti pavyko suorganizuoti tik dabar. Laureatą sveikino Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, Agluonėnų seniūnė Laima Tučienė, premijos skyrimo komisijos pirmininkas Gintautas Bareikis, buvęs Šilutės miškų urėdas S. Bairašauskas, kiti kolegos miškininkai.  

Sveikina Klaipėdos rajono meras B. Markevičius.

Premija įsteigta 1997 metais minint I. Simonaitytės gimimo 100-ąsias metines. Ji teikiama asmeniui ar kolektyvui už įdomius ir reikšmingus darbus, garsinant rašytojos vardą, kūrybą, gyvenimą, taip pat jos gimtąjį kraštą literatūros, dailės, muzikos, sporto ir kitose srityse.

Romualdas Deltuvas – miškų ūkio istoriją tyrinėjantis miškininkas, profesorius. Knyga „Miško ūkis ir medžioklė Mažojoje Lietuvoje“ skiriama, nors ir išnykusios, bet mūsų tautos atmintyje gyvos Mažosios Lietuvos miško ūkio ir medžioklės, miško ūkio ir gyvūnijos apsaugos raidai, miško ūkį kūrusiems, miškuose medžiojusiems, Kuršių nerijos ir Klaipėdos apylinkių smėlynus sutramdžiusiems žmonėms istorijos verpetuose aprašyti.

Knygoje prisimenamas Mažosios Lietuvos ir lietuvybės vokiečių valstybėje likimas, aprašomi dykros naudojimo bruožai ir lietuvininkų indėlis šiame procese, didžiausi Mažosios Lietuvos miškų masyvai, konkrečių medžių rūšių reikšmė ir likimas, miškų valdymo sistemos raida, medžioklės bruožai ir tam tikrų žvėrių populiacijų raida, miškų niokojimas ir bandymas tai užkardyti, stichinės nelaimės, miškotvarkos atsiradimo prielaidos, medienos plukdymo ir lentpjūvystės plėtros peripetijos. Daug dėmesio skirta Kuršių nerijos miškų žūties ir atkūrimo, Klaipėdos smėlynų apželdinimo istorijai. Aptariami ir miškininkavimo ir medžioklės ypatumai, miško pareigūnų sodybų likimai Klaipėdos krašte.

Knyga gausiai iliustruota kartografinės medžiagos ištraukomis, žmonių ir jų veiklos požymių miškuose, paminklų, garsių medžioklės trofėjų, buvusių urėdijų ir girininkijų sodybviečių paveikslais.

https://www.klaipedos-r.lt/index.php?3025763945

www.miskininkas.eu informacija

Baigiamasis laureato žodis
Sveikina Agluonėnų seniūnė l. Tučienė ir premijos skyrimo komisijos pirmininkas G. Bareikis
Sveikina buvęs ilgametis Šilutės miškų urėdas S. Bairašauskas
Diplomas