Laiku nedeklaruodami trys VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos nariai pažeidė įstatymą

13 balandžio, 2018
Konkurencingumo receptas regionams
13 balandžio, 2018
Hibridinės drebulės po 15 metų
16 balandžio, 2018
Laiku nedeklaruodami trys VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos nariai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad trys VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos nariai – Ina Bikuvienė, Gediminas Jasinevičius ir Artūras Gustainis – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimą nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalis). Dar vieno valdybos nario – Manto Šukevičiaus – elgesio vertinimą VTEK atidėjo kitai savaitei dėl procedūrinių priežasčių.

Taip pat VTEK rekomenduoja Aplinkos ministerijai ir VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ direktoriui užtikrinti, kad naujai skiriami valdybos nariai būtų nedelsiant informuojami apie pareigą deklaruoti privačius interesus.

Tiriant nustatyta, kad I.Bikuvienė, G.Jasinevičius ir A.Gustainis minėtosios įmonės valdybos nariais tapo pernai gruodį, kai į šias pareigas juos paskyrė aplinkos ministras. Vadovaujantis VPIDVTĮ, šiuo atveju privačių interesų deklaracijas minėtieji valdybos nariai privalėjo pateikti iki šių metų vasario 1 d., tačiau tai padarė pavėluotai – tik tada, kai VTEK pradėjo tyrimus dėl jų elgesio. 

Šįmet sausį įsigaliojo VPIDVTĮ pataisos, išplėtusios privačius interesus deklaruojančių asmenų ratą. Deklaracijas nuo šiol privalu teikti ir valstybės bei savivaldybių įmonių valdybų nariams, akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų ir valdybų nariams, jei bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Deklaruoti jie turėjo iki šių metų vasario 1 d., jei pareigas pradėjo eiti anksčiau, o šiemet pareigas pradedantys eiti asmenys turi deklaruoti per 30 kalendorinių dienų. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimus VTEK atliko savo inciatyva, remdamasi žurnalistės paklausimu.

VTEK informacija 

http://www.vtek.lt/index.php/posedziu-informacija/425-2018-04-12-posedyje-vtek-nusprende