Velykinis sveikinimas

12 balandžio, 2017
Kėdainių urėdijoje miškus sodina rangovai
10 balandžio, 2017
LMSA XX Generalinės Asamblėjos REZOLIUCIJA
13 balandžio, 2017
 
Mielieji,

Vaidotas Labašauskas Kybartų parapijos kunigas klebonas

Vaidotas Labašauskas Kybartų parapijos kunigas klebonas

kiekvienas esame pajutęs mirties dvelksmą savo gyvenime, mirties preliudiją, kai mums viskas apkarsta, užgula vienatvė, sukausto baimė, užlieja liūdesys, kai pasiduodame nevilčiai. Tai momentai, kai dangus virš mūsų užsiveria ir jaučiamės stovį kape.

Tačiau taip pat išgyvename ir prisikėlimą, kai patiriame, kas yra tikra meilė, kai jaučiamės priimti, kai mums atleidžia, kai atveriame širdį artimui ir kai sugrįžta viltis. Tai momentai, kada atsiveria horizontai, ir mes „pakylame iš kapo“.

Tegul Viešpaties prisikėlimo jėga paliečia viską, kas mumyse yra mirę, ir vėl sugrąžina į gyvenimą. Tegu Jo prisikėlimo šviesa apšviečia mūsų kasdienybę išvydama mirties šešėlius, ir tepadeda vilties kupiniems  žygiuoti į mūsų išsiilgtą Jo Amžinąją Karalystę.

Vaidotas Labašauskas

Kybartų parapijos kunigas klebonas